تبلیغات
علوم طبیعت در قرآن - فناوری در خدمت اهداف الهى
 
 

در تعداد زیادى از آیات خداوند نعمتهایى را كه براى بشر فراهم كرده است نام مى برد:

«و سخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض جمیعا» (جاثیه،13)

(و همه آنچه را كه در آسمانها و زمین مسخر شما قرار داد.)

« و من آیاته ان یرسل لكم الریاح مبشرات و لیذیقكم من رحمته و لتجرى الفلك بامره و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون...» (روم، 46)

(و از جمله آیات پروردگار این است كه بادهاى بشارت دهنده را مى فرستد كه شما را به چیزى از رحمت بى منتهاى خود بهره مند  كند و تا كشتى را به امرش به حركت اندازد و تا از فضلش بهره مند شوید، و باشد كه شكر نعمتش بجاى آورید...)

«و هو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون » (انعام، 97)

(و اوست كسى كه ستارگان را براى شما قرار داد تا در تاریكی هاى خشكى و در دریا بوسیله آنها هدایت شوید. ما نشانه هاى خود را براى دانشمندان بیان داشتیم.)

در این آیات دلیل یادآورى نعم الهى شناساندن آنهابه بشر، امر به استفاده از آنها (لتبتغول من فضله) و شكرگزارى ذكر شده است. یك بعد مهم شكرگزارى در مقابل نعمتهاى الهى این است كه آنها را در مسیرى كه حق تعالى معین فرموده است بكار بریم. پس بندگان خدا باید با استفاده مشروع از امكانات فراهم شده براى بشر خود و جامعه بشرى را به سوى سعادت ابدى سوق دهند. بدین ترتیب تكنولوژى، كه استفاده عملى از امكانات طبیعى است، در خدمت اهداف الهى درمى آید.
طبقه بندی: قرآن و علم، 


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1387 توسط سعید