تبلیغات
علوم طبیعت در قرآن - هدف طبیعت شناسى
 
 

منظور از طبیعت عالم مادى است، یعنى عالمى كه با حواس خود با آن در ارتباط هستیم. در قرآن كریم متجاوز از 750 آیه وجود دارد كه در آنها به پدیده هاى طبیعى اشاره شده است. در غالب این آیات مطالعه كتاب آفرینش و تدبر در آن توصیه شده است.

از نظر قرآن موجودات طبیعى آیات (نشانه هاى) حق تعالى هستند و طبیعت شناسى باید به منزله آیت شناسى تلقى شود و ما را از آیات به صاحب آیات برساند:

«و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیهاو جعل بینكم مودة و رحمة ان فى ذلك لآیات لقوم یتفكرون » (روم، 21)

(و از آیات الهى آن است كه براى شما از جنس خودتان جفتى بیافرید كه در بر او آرامش یافته و با هم انس بگیرید، و میان شما مودت و رحمت برقرار نمود. بى گمان در این امرنشانه هایى است براى كسانى كه فكر مى كنند.)

«و من آیاته یریكم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماءماء فیحیى به الارض بعد موتها ان فى ذلك لآیات لقوم یعقلون » (روم، 4-92)

(و از آیات الهى نشان دادن برق است كه ایجاد ترس وطمع مى كند و از آسمان آب نازل مى گرداند و زمین را پس ازمرگش زنده مى سازد، همانا در این امر نشانه هایى است براى كسانى كه تعقل مى كنند.)

«و من آیاته خلق السموات و الارض و اختلاف السنتكم والوانكم ان فى ذلك لآیات للعالمین » (روم، 22)

(و از آیات الهى خلقت آسمانها و زمین و اختلاف زبانها و رنگهاى شما آدمیان است كه در این امرنشانه هایى براى دانشمندان موجود است.)

طبیعت شناسى مى تواند معرفت انسانها نسبت به خداوند را فزونى بخشد و نیز مى تواند آنها را قادر سازد كه از امكاناتى كه خداوند براى خیر و سعادت ابدى شان فراهم كرده است استفاده كنند.
طبقه بندی: قرآن و علم، 


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1387 توسط سعید