تبلیغات
علوم طبیعت در قرآن - امكان شناخت طبیعت
 
 

در قرآن آیات زیادى داریم كه بشر را به مطالعه طبیعت دعوت مى كنند:

«قل انظروا ماذا فى السموات والارض...» (یونس، 101)

(بگو بنگرید كه در آسمان و زمین چه چیزهایى است...)

«و فى الارض آیات للموقنین و فى انفسكم ا فلا تبصرون » (ذاریات، 21-20)

(و در زمین براى اهل یقین نشانه هایى است، و همینطور درنفوس خود شما، آیا به چشم بصیرت نمى نگرید؟)

«قل سیروا فى الارض فانظروا كیف بداالخلق...» (عنكبوت،20)

(بگو در زمین سیر كنید و ببینید كه خداوند چگونه خلقت راآغاز كرد...)

این آیات حاكى از این هستند كه شناخت طبیعت امكان پذیر است والا امر به مطالعه آن نمى شد. همچنین از آیات:

«و علم آدم الاسماء كلها» (بقره، 31)

(و به آدم هم اسماء را تعلیم داد.)

«علم الانسان ما لم یعلم » (علق، 5)

(و به آدمى آنچه را كه نمى دانست آموخت.)

«والله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شیئا و جعل لكم السمع و الابصار والافئدة لعلكم تشكرون » (نحل، 78)

 

 

(خداوند شما را از شكم مادرانتان بیرون آورد در حالیكه چیزى نمى دانستید، و براى شما چشم و گوش و دل [عقل] قرارداد. باشد كه شكر نعمت او را بجاى آورید.)

استفاده مى شود كه خداوند استعداد شناخت را در بشر به ودیعه نهاده است و انسانها باید این استعداد را به نحو مناسب شكوفا سازند. بعلاوه، آیاتى نظیر:

«سنریهم آیاتنا فى الافاق و فى انفسهم حتى یتبین لهم انه الحق...» (فصلت، 53)

(ما آیات خود را در آفاق جهان و در جانهاى خودشان به آنان نشان مى دهیم تا آشكار شود كه او بر حق است...)

«و قل الحمدلله سیریكم آیاته فتعرفونها و ما ربك بغافل عما تعملون » (نمل، 93)

(و بگو ستایش مخصوص خداست كه بزودى آیاتش را به شماارائه خواهد داد تا آن را بشناسید، و خداوند هرگز از كردار شماغافل نیست.)

«خلق الانسان من عجل ساوریكم آیاتى فلاتستعجلون » (انبیاء، 37)

(انسان [گویى] از عجله آفریده شده است; ولى عجله نكنید، من آیات خود را به زودى به شما ارائه مى دهم.)

نشان مى دهند كه بشر به بسیارى از حقایق عالم پى خواهد برد.
طبقه بندی: قرآن و علم، 


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1387 توسط سعید